YHDISTYS

Ammatilliset erityisopettajat ry, AEO on perustettu tammikuun lopussa vuonna 1978. Yhdistys perustettiin kokoamaan yhteen ammattioppilaitoksissa ja myöhemmin erityisammattioppilaitoksissa toimivia opettajia.

Tarkoituksena oli luoda yhteinen foorumi, jossa voitaisiin nostaa esiin ammatillisen erityisopetuksen kysymyksiä, ongelmia, jakaa yhteisiä kokemuksia ja auttaa toisiamme jaksamaan tässä haastavassa työssä. Ammatilliset erityisopettajat ry. ei ole edunvalvontayhdistys, vaan paremminkin aatteellinen yhdistys ja yhteen saattava foorumi.

Yhdistys seuraa tarkasti ammatillisen erityisopetuksen kehitystä, muutoksia ja ongelmakohtia pyrkien ottamaan niitä esille neuvottelevissa organisaatioissa kuten esim: AO, OAO ja OAJ.

Yhdistys järjestää vuosittain opintopäivät jossakin oppilaitoksessa, jonka opettajayhdistys kokoaa ohjelman ja huolehtii käytännön järjestelyistä. Opintopäivien tarkoituksena on kokoontua yhteen jakamaan ajatuksia ja käymään keskustelua työhön liittyvistä kysymyksistä.

Ammatilliset erityisopettajat ry - AEO

Yhdistys seuraa tarkasti ammatillisen erityisopetuksen kehitystä, muutoksia ja ongelmakohtia