04 maalis

Ammatillisten erityisopettajien kelpoisuusehdot

Ammatilliset erityisopettajat ry teki tammikuussa kannanoton ehdotukseen
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171150
Saimme vastauksena seuraavan muistion:
http://minedu.fi/documents/1410845/6769425/Erityinen+tuki+ja+vaativa+erityinen+tuki+- +opettajien+kelpoisuusvaatimukset+13-02-2018/a62a766d-c347-458e-8775-4306c01363d4
Mielestämme kelpoisuusehtojen sanallisella muuttumisella on vaikutus ammatillisten erityisopettajan työhön ja koulutukseen. Ministeriön muistiossa vedotaan reformin tuomiin muutoksiin, joiden mukaan yleisten ammatillisten erityisopettajien ja opinto-ohjaajien kelpoisuutta tulisi kohdella yhdenvertaisesti.

Nyt ammatillisessa koulutuksessa on tarkoitus, että ”kaikki tukevat” ja ”kaikki ohjaavat opiskelijaa”, mutta silti kyseisen toimintaan tarvitaan myös erityisiä asiantuntijoita. Miksi kelpoisuusehtojen sanallinen muutos on tehty vain ammatillisille erityisopettajille?

Read More

27 tammi

Mitä uutta ammatillisessa erityisopetuksessa? Jyväskylässä 26.3.2014

Mitä uutta tutkimustietoa löytyy ammatilliseen erityisopetukseen liittyen? Miten voimme hyödyntää tutkimustietoa? Minkälaisia käytännön kehittämisen pilotointeja on kentällä käynnissä? Tule keskustelemaan Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammatilliset erityisopettajat ry:n järjestämään erityisopetuksen valtakunnalliseen seminaaripäivään! Seminaaripäivässä valotetaan uusinta tutkimustietoa hyödyntäen ammatillisen erityisopetuksen kentän ajankohtaisia teemoja. Read More

24 tammi

Kohtaamisia – Ystävänpäiväseminaari Tampereella

Kohtaamisia – Ystävänpäiväseminaari Tampereella 14.2.2014 on osallistava, dialogeista koostuva päivä, jonka teemoina ovat erilaiset kohtaamiset opettajan, opiskelijan ja ammattilaisten välillä. Päivän aikana osallistujilla on mahdollisuus kohdata muita erityisopetuksen parissa työskenteleviä sekä saada oivalluksia ja voimavaroja omaan työhön. Read More