Ammatillista erityisopettajista tehty laaja tutkimus on julkaistu. Se löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.jamk.fi/kirjasto/julkaisut/julkaisuja.  Julkaisun nimi on: Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina.

Raportissa kuvataan tulokset valtakunnallisesta tutkimuksesta, jossa ammatillisilta erityisopettajilta itseltään selvitettiin, mitä heidän työnsä tällä hetkellä on, mistä tehtävistä ja rooleista se koostuu, kuinka se on muuttunut ja millaisia haasteita he näkevät tulevaisuudessa.