AEO:n edustajat tapasivat ministeri Paula Risikon maaliskuun alussa. Lounastapaamisessa keskusteltiin ammatillisten erityisopetuksen ja -opettajien nykytilanteen ongelmista.

Tapaamisessa keskusteltiin avoimesti ammatillista erityisopetuksen tilasta ja sen kehittämisestä. Keskustelussa AEO toi esiin lukuisia nykytilanteeseen vaikuttaneita seikkoja.  Ministeri Risikko pyysi AEO:ta tekemään keskutelun pohjalta kannanoton ja laatimaan muistion hänen käyttöönsä. Sekä kannanottomme että muistio on artikkelin liitteenä.

kannanotto ammatillisen erityisopetuksen nykytilanteesta

taustamuistio