Erityisen äärellä –seminaari kokosi Jyväskylään noin sata asiantuntijaa, opettajaa ja ohjaajaa, jotka työskentelevät vaativan erityisen tuen parissa. Seminaarin tarkoituksena oli nostaa keskusteluun erilaisia näkökulmia ammatillisen koulutuksen vaativasta erityisestä tuesta. Seminaari liittyi nyt ensimmäistä kertaa toteutettavaan OKM:n rahoittamaan Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutukseen (30 op), joka toteutetaan yhteistyössä kaikkien viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Koulutuksen kouluttajat ja osallistujat olivat mukana seminaarin toteutuksessa.

Seminaarissa tarkasteltiin vaativaa erityistä tukea eri näkökulmista. Seija Eskola Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta pohti vaativaa erityistä tukea erikoistumiskoulutuksen suunnittelun sekä toteutuksen aikana tehtyjen havaintojen sekä lainsäädännön mäkökulmista.  Opetushallituksen opetusneuvos Kaisa Räty kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Vaativan erityisen tuen kehittämistyöryhmän työstä ja suosituksista. Perusopetuksen näkökulmasta vaativasta erityisestä tuesta, asiantuntijaverkostoista sekä tutkimuksesta kertoivat Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston koordinaattori Terhi Ojala ja TUVET –hankkeen projektitutkija Mirva Poikola Itä-Suomen yliopistosta.  

Seminaarin iltapäivän työpajojen vetäjinä toimivat alan ammattilaiset, jotka opiskelevat vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksessa sekä alan tutkijat. Työpajojen teemoina olivat muun muassa vaativan erityisen tuen menetelmät ja käytännöt, työelämäyhteistyö sekä nivelvaiheiden tehostaminen. Tutkijat Katariina Hakala, Aarno Kauppila ja Reetta Mentola toivat työpajakeskusteluun tutkimushavaintoja opiskelijoiden koulutuspoluista ja koulutuksen käytännöistä erityisesti TELMA-koulutuksen, osallisuuden ja työllistymispolkujen näkökulmasta.

Seminaari avasi ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen kenttää laajasti. Vaativan erityisen tuen kehittämistyötä tehdään eri tahoilla: AMEO-verkosto, rajatun erityistehtävän oppilaitokset, ammatilliset erityisopettajankoulutukset, yliopistot, alueelliset verkostot, järjestöt, tutkijat. Tarvitaan eri tahojen välistä vuoropuhelua ja yhteistä kehittämistä sekä myös yhteistyötä perusopetuksen ja yleisten ammatillisten oppilaitoksen kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu myös opetus- ja kulttuuriministeriön Vaativan erityisen tuen työryhmä toimenpidesuosituksissa.

Yhtenä esimerkkinä tästä yhteistyöstä on Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus, joka on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä vaativan erityisen tuen koulutuksen järjestäjien, järjestöjen ja opetushallinnon edustajien kanssa. Pilottikoulutusta koordinoi Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu ja toteutus tapahtui yhteistyössä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää vaativan erityisen tuen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta ja tukea työyhteisön kehittymistä. Tähän ensimmäiseen koulutukseen osallistui 40 vaativan erityisen tuen piirissä toimivaa opetuksen ja ohjauksen asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Seuraava koulutus olisi alkamassa tammikuussa 2021 Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimana, jos opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää siihen rahoituksen. Hakuaika koulutukseen on syksyllä 2020.

Seija Eskola toimii lehtorina Jyväskylän ammattikorkeakoulussa