Nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy

KT, Tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä, Ammattiopisto Luovi Anna-Liisa Lämsä tarkastelee artikkelissaan nuorten syrjäytymistä ja sen ehkäisyä. Erityisesti huomion kohteena ovat nuorten koulutuksellinen syrjäytyminen ja sen ehkäisy sekä koulutus yhtenä keskeisenä...