Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät vuosien 2020-2021 aikana Opetushallituksen rahoittamana täydennyskoulutuskokonaisuuden Erkkaa kaikille – ERKKA. Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä oppilaitosjohdolle.

ERKAN tavoitteena on tukea erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista, toteuttamista ja kehittämistä. Koulutuksen keskeisenä tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden. Erityispedagogisten taitojen syventäminen, erityisen tuen toteuttamisen systemaattisuus ja työnjako sekä uudenlainen osaaminen ovat koulutuksen keskiössä.

Koronatilanteesta johtuen koulutukset toteutetaan verkkototeutuksena. ERKKA-koulutuskokonaisuus muodostuu kolmesta itsenäisestä koulutusosiosta: Erityinen johtaminen, Opettajan taito – oppimisen tuki ja Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus.

Koulutuksen aikatauluja ja ilmoittautumistietoja voit seurata Ammatillisten opettajakorkeakoulujen täydennyskoulutustarjonnasta.

Tervetuloa mukaan ERKKAilemaan!