Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, Heli Isomäki piti meille loistavan ja selventävän esityksen hahmottamisvaikeuksista. Heli Isomäki käsitteli luennossaan visuaalisia taitoja osana tiedon käsittelyä, hahmottamisvaikeudet ja arkiselviytyminen sekä hahmottamisvaikeuksisen nuoren oppimisen tukeminen. Heli Isomäki puhuu seuraavan kerran ammatillisille opettajille Tampereella AO:n opintopäivillä 15.11.2014.