Tämä kevät on historiallisen haastava koko maailmassa koronaviruksen takia. Viime  kuukaudet ovat osoittaneet miten nopeasti opetustilanteet oppilaitoksissa voivat vaihtua ja siten vaativat kaikilta opettajilta jatkuvaa joustoa ja erityistä jaksamista omassa työssään.  Työhyvinvointiin liittyvien tutkimusten mukaan kaikkien kouluasteiden erityisopettajille  työyhteisön merkitys työhyvinvointia edistävänä tekijänä on erittäin merkittävä.  Työssäjaksamista tukevat esimiehet ja työkaverit, joilta saa tukea, kannustusta ja arvostusta  työhönsä. Työyhteisön ja omien ammatillisten verkostojen merkitys korostuu erityisesti tällä  hetkellä. Tärkeää on jakaa omaa osaamista yhteiseksi hyväksi, mutta myös rohkeasti  hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja löytää uusia toimijoita oman työn tueksi. 

Ammatilliset erityisopettajat ry toimii yhdistyksenä, jonka tulisi kerätä fyysisesti etäällä ympäri  Suomea olevat ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijat yhteiseksi ja läheiseksi  verkostoksi. Jotta yhteisöllisyytemme toimisi paremmin, päätti yhdistyksen hallitus päivittää  kevään aikana nettisivujemme toimivuutta. Jotta nettisivut hyödyttäisivät jäsenistöä, niin  Ideoita sivujen sisältöön voi lähettää yhdistyksen sähköpostiin:  

ammatilliset.erityisopettajat@pp.inet.fi 

Kysely ammatillisille erityisopettajille erityisestä tuesta. 

Eri kouluasteiden erityisopettajille tehdyt tutkimukset heidän työnkuvistaan tai  työssäjaksamisestaan kertovat työn opiskelijoiden kanssa sekä onnistumiset heidän  oppimisen tukemisessa olevan kaikille erityisopettajille työhyvinvointia tuottava tärkeä  voimavara. Työhyvinvointia heikentävät puolestaan työn haastavuus, moniongelmaiset  oppilaat/opiskelijat, ristiriidat huoltajien kanssa ja jatkuva kiire. Lisäksi haasteita  erityisopettajien työhön luo erityisopetuksen epäselvä organisointi, muiden tahojen kielteiset  asenteet tai epärealistiset odotukset erityisopetusta ja – tukea kohtaan.  

Tärkeää on jatkuvasti seurata ammatillisten erityisopettajien työnkuvia ja siihen vaikuttavia  tekijöitä tutkimusten avulla. Työssä olevia toimivia asioita, epäkohtia, toimivia ratkaisuja, kehittämisen tai koulutuksen tarpeita ei voida arvailla, vaan ammatillisten erityisopettajien on  itse myös aktiivisesti tuotava niitä esille. Siksi toivomme, että jos työskentelet opettajana  ammatillisessa oppilaitoksessa, niin vastaisit viimeistään perjantaina 27.3. kyselyyn  erityisestä tuesta ammatillisessa koulutuksessa. Tämän kyselyn tarkoituksena on  kartoittaa erityisen tuen tilaa ja ammatillisen erityisopettajan työtä ammatillisissa  oppilaitoksissa. Kysely toteutetaan nimettömänä ja se toteutetaan ammatillisten 

opettajakorkeakoulujen yhteistyönä (Haaga-Helia, Hämeen, Jyväskylän, Oulun ja  Tampereen ammattikorkeakoulut). Kiitokset jo kyselyyn vastanneille! 

Linkki kyselyyn: 

https://link.webropolsurveys.com/S/01BC17E7AE6A93E6

Tutkimalla tulevaan Hämeenlinnassa 2.-3.10.2020 

Syksyn AEO -opintopäivät pidetään Hämeenlinnassa HAMK:n Visamäen  korkeakoulukeskuksessa. Päivien teemana on Tutkimalla tulevaan. Teeman mukaisesti  uusinta tietoa ammatilliseen erityisopetukseen tuovat muun muassa professori Markku  Jahnukainen, opetusneuvos Anne Mårtensson, tutkija Mika Sihvonen, kolumnisti Aleksis  Salusjärvi ja erityisopettaja Anu Arvonen. Työpajoja on tarjolla vaativan erityisen tuen  asioista, toisella asteella kuin ammattikorkeakoulussa toimiville ja eri järjestöjen sekä  työpajojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä eli jokaiselle löytyy varmasti jotakin ajankohtaista!  Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulee kaikille sähköpostiin huhtikuussa. Opintopäiviä kannattaa mainostaa jo nyt omassa oppilaitoksessa ja kaikille kavereille. Kevään aikana AEO:n jäsenmaksun maksaneet pääsevät myös jäsenhintaan opintopäiville!  

Kesävaellus 

AEO on vuosittain järjestänyt vaelluksen, joka tänä vuonna järjestetään 3.-6.6.2020 Kainuussa Vuokatissa Arja Virkkusen ja Veijo Vartiaisen johdolla. 

Ilmoittautuminen vaellukselle tulee tehdä 15.5. mennessä, jolloin tehdään koronatilanteesta riippuen lopullinen päätös vaelluksen toteutumisesta.  

Majoituskohteena Haapala bnb: https://www.haapalabnb.fi/ 

Keskiviikkona 3.6. on tarkoitus vaeltaa iltapäivällä totuttelureitti. Torstaina ja perjantaina  tehdään päivävaellukset. Kohteina ovat esimerkiksi Rokuan kansallispuiston Keisarin  kierros, Vuokatinvaelluksen reitti, Hiidenportti ja muitakin vaihtoehtoja löytyy. Kohteet  päätetään lopullisesti vaellusporukalla. Lauantaina voi oman aikataulun mukaisesti miettiä  haluaako tehdä vielä vaelluksen. Viime vuonna vuokrattiin läskipyörät ja käytiin  pyöräreissulla Vuokatinvaaralla ja se voisi olla myös tänä vuonna lauantain reissu!

AEO-vaelluksen hinta on jäsenille 250 euroa, joka pitää sisällään majoituksen kahden  hengen huoneissa, aamiaiset, retkieväät ja kolmena päivänä kotiruokapäivälliset. 

Ilmoittaudu mukaan reippaalle ja iloiselle AEO -vaellukselle osoitteeseen  arja.virkkunen@kao.fi Paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen  yhteydessä ilmoita nimi, osoite, sähköposti, puhelin. Mahdolliset erityisruokavaliot, ja jos on  tiedossa kaveri niin huonekaveritoive. Jos jotakin kysyttävää jää, saa soittaa ja kysyä  lisätietoja Arja Virkkuselta: 040 5265 161 

Jäsenmaksu 

AEO:n vuoden 2020 jäsenmaksukuitit tulevat sähköposteihinne tämän tai ensi viikon aikana.  Joidenkin maksulaput ovat aiemmin menneet ”roskapostiin”, joten toivomme, että tarkistat  sen ellei jäsenmaksupostia kuulu. 

On tärkeää, että jokainen jäsen mainostaa yhdistystämme, jotta tavoitamme kaikki  ammatillisen erityisopetuksen kentällä toimivat ja pystymme yhdessä kehittämään ja  tukemaan erityisopetuksen asioita ammatillisessa maailmassa. Uusia jäseniä tarvitaan eli  kannattaa kannustaa uusia ja vanhoja kollegoita liittymään yhdistykseemme!  

Valoa, voimia ja jaksamista jokaiselle työhön ja kevääseen toivottaa AEO:n hallitus