Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa -luentosarja 
Erkkaa verkossa – luentosarja tarjoaa mielenkiintoisia luentoja kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimiville ja asiasta kiinnostuneille. Luennot ovat maksuttomia  ja kaikille avoimia. Lähetysten kuvaukset ja taltiointi toteutetaan opiskelijatyönä osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta.

Niilo Mäki Instituutin uusi podcast-sarja
Mitä oppimisvaikeudet oikeastaan ovat? Mitä niille voi tehdä? Miten vanhempi voi auttaa, jos lapsen oppiminen takkuaa? Podcast- sarjan jaksoissa psykologi ja toimittaja Aino Elomäki haastattelee asiantuntijoita ja kyselee niitä kysymyksiä, joita vanhemmat miettivät. 

∙ Osa 1. Mitä oppimisvaikeudet ovat – miten lasta voi tukea? 

∙ Osa 2. Motivaatio ja tunteet – jos ei voi vähempää kiinnostaa, voiko silloin oppia? 

Uutta luettavaa
Miltä opettajan työ tulevaisuudessa näyttää? Mistä syntyvät opettajan uudet osaamistarpeet? Tulevaisuuden opettajuus -julkaisu kutsuu kaikkia koulutuksen kentällä toimivia pohti maan ja keskustelemaan opettajuuden muutoksesta laajenevissa oppimisen ympäristöissä.  

Tulevaisuuden opettajuutta haastavat pedagogisesti mielekkäät osaamisen ja arvioinnin käsitteet ja käytännöt, jatkuvan oppimisen kysymykset sekä dialogisten ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet. Erityisopettajia julkaisussa kiinnostanee artikkelit, joissa pohditaan erityisopettajankoulutusten opetussuunnitelmia ja sisältöjä, toisin sanoen sitä, mitä erityisopettajankoulutuksessa opetetaan tai se, kuinka erityisopettajia koulutetaan monimuotoisesti, mitä uutta vaativan erityisen tuen koulutuksen kentällä tapahtuu sekä se, miten saavutettavuutta edistetään korkeakouluissa. 

Risku P.; Laitinen-Väänänen S.; Ojala A-L; Tiihonen A-K; Torvinen H. 2020. Tulevaisuuden opettajuus. Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Julkaisuja 283. https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/tulevaisuuden-opettajuus–jamkjulk283/