Erkkaa kaikille -hanke

Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät vuosien 2020-2021 aikana Opetushallituksen  rahoittamana täydennyskoulutuskokonaisuuden Erkkaa kaikille – ERKKA. Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä oppilaitosjohdolle.

ERKAN tavoitteena on tukea erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista,  toteuttamista ja kehittämistä. Koulutuksen keskeisenä tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden. Erityispeda gogisten taitojen syventäminen, erityisen tuen toteuttamisen systemaattisuus ja työnjako  sekä uudenlainen osaaminen ovat koulutuksen keskiössä. 

Koulutukset toteutetaan koronatilanteesta johtuen verkkototeutuksena. ERKKA-koulutuskokonaisuus muodostuu kolmesta itsenäisestä koulutusosiosta: Erityinen johtaminen, Opettajan taito – oppimisen tuki ja Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus. 

Koulutuksen aikatauluja ja ilmoittautumistietoja voit seurata Ammatillisten opettajakorkeakoulujen täydennyskoulutustarjonnasta. 

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle käynnistyy toisen kerran tammikuussa 2021 tällä kertaa TAMK:n koordinoimana.  Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön tuli 2018 alkaen erityisen tuen ja vaativan erityisen  tuen käsitteet. Ensimmäisessä, JAMK:n koordinoimassa pilottikoulutuksessa 2019-20 saatiin jo hienosti näkyviin kentän käytäntöjen laajan kirjon niin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa,  rajatun erityistehtävän yleisissä oppilaitoksissa kuin myös yleisissä oppilaitoksissa erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen rajankäynneissä. Pilottikoulutuksen kokemusten pohjalta am mentaen, viiden AOKK:N kouluttajatiimin yhteistyöllä koulutusta on kehitetty edelleen ja toteutuksessa painotetaan alan asiantuntijaverkoston rakentamista ja koulutusprosessia yhteisen kehittämisen alustana. Koulutuksen hakuaika on lokakuu 2020. Lisätietoa ja hakukriteerit koulutukseen löytyvät täältä: 

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/vaativan-erityisen-tuen-erikoistumiskoulutus

Lisätietoja voi pyytää myös suoraan koordinaattorilta lehtori Katariina Hakalalta:
katariina.hakala@tuni.fi, p. +358 50 4364 618