Saara Sopanen opastaa käyttämään PONNU-hankkeessa kehitettyä perustaitojen kartoitusmenetelmää mobiilisti.

Saara Sopanen opastaa käyttämään PONNU-hankkeessa kehitettyä perustaitojen kartoitusmenetelmää mobiilisti.

Taru Luuppala esittelee PONNU-hankkeessa kehitettyä perustaitojen kartoitusmenetelmää.

Taru Luuppala esittelee PONNU-hankkeessa kehitettyä perustaitojen kartoitusmenetelmää.

Puhti-, Noheva ja Tahti-hankkeissa kehitetty mysteeripeli innosti osallistujia etsimään tapoja tukea opiskelijan perustaitojen kehittymistä.

Puhti-, Noheva ja Tahti-hankkeissa kehitetty mysteeripeli innosti osallistujia etsimään tapoja tukea opiskelijan perustaitojen kehittymistä.

Puhti-, Noheva ja Tahti-hankkeissa kehitetty mysteeripeli innosti osallistujia etsimään tapoja tukea opiskelijan perustaitojen kehittymistä.

Puhti-, Noheva ja Tahti-hankkeissa kehitetty mysteeripeli innosti osallistujia etsimään tapoja tukea opiskelijan perustaitojen kehittymistä.

Puhti-, Noheva ja Tahti-hankkeissa on kehitetty mysteeripeli, jossa etsitään tapoja tukea opiskelijan perustaitojen kehittymistä.

Puhti-, Noheva ja Tahti-hankkeissa on kehitetty mysteeripeli, jossa etsitään tapoja tukea opiskelijan perustaitojen kehittymistä.

Saara Sopanen keräsi osallistujilta palautetta PONNU-hankkeessa kehitetystä perustaitojen kartoitusmenetelmästä.

Saara Sopanen keräsi osallistujilta palautetta PONNU-hankkeessa kehitetystä perustaitojen kartoitusmenetelmästä.