Anne Mårtensonin: Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta   A MÅrtensson AEO tilaisuus 1 10 2010 Joensuu

Tarja Valkonen: Palaute ja arviointi oppijan hyvinvoinnin tukena  AEO 1 10 2010 TValkonen

Mikael Leiman: Avuttomuus ja häpeä    Avuttomuus ja häpeä

Leena Holopainen: Pedagogista hyvinvointia tavoittelemassa  Holopainen Pedagogista hyvinvointia tavoittelemassa

Marjo Nurmi: Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan Marjo Nurmi työpaja 3

Tiina Röning: Mielenterveys voimavarana  Mielenterveys voimavarana