Perinteinen Erityisopetuksen teemapäivä JAMK:ssa  pidettiin keskiviikkona 26.3.2014.

Ensimmäisenä luennoinut Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan professori Hannu Savolainen kertoi luennossaan uusimmista tutkimustuloksista mm ”minäpystyvyydestä” ja sen merkityksestä käyttäytymishäiriöiden hoitamisessa; siitä ettei psyykkinen oireilu liity koulumenestykseen ja siitä, kuinka poikien menestys jopa paranee siirryttäessä ammatilliseen koulutukseen. Hän kertoi myös, kuinka opiskelu-uupumus selvästikin johtaa masennukseen, koulun tulee antaa tukea kun tarve ilmenee ja vain niin kauan kuin tarve vaatii.

Seuraavana esitteli tutkimustaan LitT Kati Kauravaara. Hän tutki 18-20 v miesten arkea ja elämäntapoja, mitä on arkielämän valintojen takana ja minkälainen valinta on vähäinen liikkuminen nuorille miehille. Hänen kohderyhmänään oli ollut kone- ja metallialan ammattikoulun kolmannen vuosikurssin opiskelija.

Seminaarin lopuksi Maija Hirvonen esitti vielä toivomuksen ideoista ensi vuoden seminaarin aiheeksi.