Professori Matti Kuorelahden ja FT, koulutusdekaani, Marko Kielisen luentomateriaali AEO:n opintopäivillä, Oulussa.

Luennossa käsitellään: Kaikille yhteinen koulu, Osallisuus ja sosiaalinen osallisuus, sosioemotionaaliset taidot – jotta pysytään mukana, kouluun kiinnittyminen, johtopäätöksiä.

Lue lisää…   Mukana ollaan! Nuorten sosiaalinen osallisuus