Ammattiopisto Luovin kehityspäällikkö Lea Veivo käsittelee luennossaan opiskelijan ja opettajan kohtaamista, sen välineitä, välittämistä, rajojen asettamista, tukemista, kasvattajan olemista. Kuinka se voimaannuttaa?

Lea toteaa, että opiskelijan voi kohdata siten, että hänelle syntyy tunne siitä, että opettaja kuulee häntä aidosti, näkee hänen tarpeensa ja haluaa tukea häntä elämässä eteenpäin, pääsemään tavoitteeseensa. Samassa vuorovaikutuksessa voimaantuu myös opettaja …

Lea Veivo: Voimaannuttava kohtaaminen