Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa erityisen tuen tilaa ja ammatillisen erityisopettajan työtä ammatillisissa oppilaitoksissa. Kysely toteutetaan nimettömänä. Sen tuloksia tullaan käyttämään ainoastaan ammatillisen erityisopettajankoulutuksen kehittämiseen.

Kysely toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä (Haaga-Helia, Hämeen, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen ammattikorkeakoulut).

Lisätietoja:
Maija Mäkinen, KT, yliopettaja, maija.makinen@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osallistu kyselyyn täällä:
https://link.webropolsurveys.com/S/01BC17E7AE6A93E6