Pirkko Nurmen AEO:n opintopäivillä Sastamalassa pitämän luennon tiivistelmä. Esityksessään Nurmi käsittelee nuorten syrjäytymistä, opintojen hidastumista, opettajan kannustavan otteen merkitystä opintojen jatkumiseen ja esittelee dialogisen yhteistoimintamallin.

1-kooste-nurmen-luennosta