Seminaarissa oli asiantuntevia esiintyjiä, ajankohtaisista aiheita ja mielenkiintoisista työpajoja.

Seminaarissa oli asiantuntevia esiintyjiä, ajankohtaisista aiheita ja mielenkiintoisista työpajoja.

Taidoilla työelämään – työllistymisen mahdollisuudet -seminaari pidettiin 29.8.2018 HAMKin Korkeakoulukeskuksessa Hämeenlinnassa.

Seminaarin järjestivät AEO, Kiipulan ammattiopisto sekä PONNU-hanke, jonka tavoitteena on tunnistaa työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen kannalta keskeinen perustaitojen (luku-, kirjoitus- ja numerotaidot sekä tietotekniset valmiudet) osaaminen ja kehittää tarvittavan osaamisen hankkimisen valmennusmalli osaksi kuntouttavia ja työllistymiseen tähtääviä palveluita.

Hankkeen tarkoituksena on levittää myös tietoa siitä, että yhä useampi heikoilla oppimisvalmiuksilla, pitkään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ollut tai tutkintoa suorittavalla opiskelijalla on tarvetta saada tukea perustaitojen opetteluun, jolloin koulutukseen osallistumisen, työllistymisen ja opinnoista suoriutumisen mahdollisuudet paranevat. Näin mahdollistuu myös paremmilla taidoilla työelämään siirtyminen.

Vajaakuntoisen kyvyille on oltava sija työelämässä

Jaana Paanetoja kertoi työllistymisen oikeudellisista kysymyksistä.

Jaana Paanetoja kertoi työllistymisen oikeudellisista kysymyksistä.

Taidoilla työelämään – seminaariin kokoontui 146 henkilöä kuuntelemaan aamupäivällä OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetojan esitystä työllistymisen oikeudellisista kysymyksistä.

Opetusneuvos Kaisa Räty kertoi ajankohtaisia uutisia SORA-lainsäädännöstä ja sen toimeenpanon kehittämistarpeista, jotka keskeisesti koskevat tiedonsaantia ja salassapitoa koulutusorganisaatioiden ja opiskelijaterveydenhuollon välisessä yhteistyössä.

Petteri Ora esitteli työllistymisen tukemisen erilaisia mahdollisuuksia

Petteri Ora esitteli työllistymisen tukemisen erilaisia mahdollisuuksia

Kiipulan ammattiopiston kehittämispäällikkö Petteri Ora esitteli työllistymisen tukemisen erilaisia mahdollisuuksia ja yhteistyötä työelämän kanssa. Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä ja työyhteisön monimuotoisuudesta on Tammer-Tukku, jonka logistiikkakeskuksen johtaja Juha Hurme kertoi yrityksensä oppilaitosyhteistyöstä ja monimuotoisesta rekrytoinnista.

Iltapäivän työpajat

Iltapäivällä järjestettiin neljä työpajaa, joissa ensimmäisessä suunnistettiin perustaitojen

Saara Sopanen opastaa käyttämään PONNU-hankkeessa kehitettyä perustaitojen kartoitusmenetelmää mobiilisti.

Saara Sopanen opastaa käyttämään PONNU-hankkeessa kehitettyä perustaitojen kartoitusmenetelmää mobiilisti.

äärellä ja etsittiin tapoja, joilla voi tukea opiskelijan perustaitojen kehittymistä.
Tässä toiminnallisessa työpajassa oli mukana menetelmiä ja kokeiluja hankkeista Puhti – ohjauksen tahto ja taito, Noheva sekä Tahti – taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen. Lisäksi työpajan osallistujat pääsivät arvioimaan Ponnu – hankkeessa kehitettyä perustaitojen kartoitusmenetelmää ja sen toimivuutta.

Työpaja kaksi toi esille ohjauksen merkitystä ja tukemisen erilaisia muotoja työelämään. Hyvinä käytäntöinä tulivat esille muun muassa TESSU- hankkeen esityksessä monialaiset Ohjaamot työllistymisen tukena ja vammaisen korkeakouluopiskelijan uraohjauksen merkitys Tarinoista voimaa –hankkeessa.
Nevo Tiija -, Tsetanes Naal – ja Vankeusaika mahdollisuutena –hankkeiden aihepiirissä pohdittiin sitä, miten erityisellä tuella voidaan auttaa nuoria marginaalista työelämään.

Kolmannessa työpajassa Autismisäätiö, Vamlas, Frementia Group Oy ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu esittelivät monimuotoista, saavutettavaa ja esteetöntä rekrytointiprosessia sekä työagentti-toimintaa.

Kansainvälisyydestä osaamista työelämään oli aiheena neljännessä työpajassa, jossa Kiipulan ammattiopisto ja Ammattiopisto Luovi kertoivat kansainvälisyyden elementeistä työelämän tukena ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ulkomaanjaksoista. Työpajan aiheena olivat myös maahanmuuttajien opiskelu- ja työvalmiuksien sekä osaamisen arviointi ja asiakkaan ohjaus.

Osallistujien palautteessa seminaari sai paljon kiitosta asiantuntevista esiintyjistä, ajankohtaisista aiheista, mielenkiintoisista työpajoista ja niissä esitellyistä käytännön ratkaisuista, joista osallistuja sai itselleen uusia tietoja ja taitoja työelämäänsä.

Päivän esitykset pdf-muodossa

Kaisa Raty_SORA_l ainsäädännöstä

Petteri Ora_Työllistymisen tukemisen mahd

Jaana Paanetoja_Tyollistymisen oikeudellisia kysymyksiä

TP1 Mysteeripeli

TP1 Perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen (PONNU)

TP2 Vammaisen korkeakouluopiskelij an uraohjaus ja työllistyminen

TP2 Monialaiset Ohjaamot työllistymisen tukena

TP3 Saavutettava ja esteetön rekrytointi

TP3 Lumentia Henkilöstöpalvelut_HOITUU!

TP4 Monet polut työelämään

 

TP4 Kansainvalisyyden elem entit työelämän tukena

 

 

Lisää kuvia seminaarista linkin takana !!