Monessa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa on koettu yto-opintojen haasteellisuus. Lukuisilla opiskelijoilla on takanaan kurjia kokemuksia peruskoulusta. Osaamattomuus tai kannustavan palautteen puute on painanut oppijan itsetuntoa kovin alas. Varsinkin kirjoittamisen ja lukemisen sekä keskittymisen pulmat saavat yto-opinnot tuntumaan vaikeilta – eikä aina vain opiskelijoista. Vuodesta 2008 ammatillisessa koulutuksessa työskennelleenä olen kuullut monet kerrat, kuinka ammatinopettajia tuskastuttaa se, että muuten opinnot sujuvat, mutta ytot tökkivät. Tässä on haaste: Jos opinnot ammatillisella puolella rullaavat, eivät ytot saisi jarruttaa niitä. Sujuvoittavia ratkaisuja kaivataan.

Yto-opetuksen integroinnista ja toiminnallisuudesta on puhuttu pitkään. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi, että äidinkielen tai matematiikan tunneilla opettaja käyttää tekniikan alalle suunnattua oppikirjaa. Aina sisällöt tai yto- ja ammatinopettajat eivät kuitenkaan kohtaa. Resurssitkin paukkuvat. Askel pidemmälle päästään, jos yto-opettaja hyödyntää materiaalia, missä käydään samoja asioita kuin ammattiaineissa siinä kohtaa opintoja. Usein tämä edellyttää kokonaan uusien tehtävien tekemistä ja vahvaa yhteistyötä ammattiaineen opettajien kanssa. Seuraava askel eteenpäin tapahtuu, jos yto-opettaja opettaa samoissa tai läheisissä tiloissa ammattiaineen opettajan kanssa. Viestintä helpottuu, opiskelijalle tuttuja työvälineitä ja -materiaaleja on käsillä. Opiskelijan on usein helpompi toimia tutuiksi tulleissa tiloissa kuin siirtyä mahdollisesti toiseen kerrokseen tai toiseen rakennukseen. Mitä jos yto-opettaja liikkuisi työtiloihin? Mitä jos työskentelyä suunniteltaisiin siten, että yto-opettaja ja ammatinopettaja voisivat tehdä samanaikaisopetusta? He jakaisivat tietoa toisilleen ja viestittäisivät suorasti sekä epäsuorasti opiskelijoille, että kaikki työskentelevät saman päämäärän eteen. Integrointia viedään inkluusion suuntaan, tavoitteena työelämässä pärjäävä opiskelija. 

Parhaillaan toteutan mahdollisimman alakohtaista ja inklunoitua yto-opetusta kuvallisen ilmaisun toteuttajien (media-ala, graafinen suunnittelu) sekä artesaanien (taideteollisuusala, sisustus) kanssa. Media-alalla tehdään taitoslehteä tiiviissä yhteistyössä ammatinopettajan kanssa sekä esimerkiksi tutkitaan kestävän kehityksen yhteydessä ympäristöasioihin liittyvien taulukoiden ja graafien visuaalisia ratkaisuja tai uusien painovärien ominaisuuksia. Artesaanit tekevät sisustusprojektin toteuttaminen -tutkinnonosaa ja tiedonhakua, -vertailua ja dokumentointia siihen liittyen. Varastonhoitajien, pintakäsittelijöiden ja automekaanikkojen sekä koneistajien ja koneenasentajien kanssa on ollut vastaavaa toimintaa. Silti voisi lisäksi olla jotakin muuta, jotakin koko koululle yhteistä. Jotakin, mikä olisi merkittävää myös oppilaitoksen ulkopuolelle.

Toiminnallinen oppimisympäristö Radio Spesia mahdollistaa opiskelijoille työskentelyn koulun omassa radiossa. Toiminta vahvistaa osallisuutta: monet ryhmät käyvät tutustumassa Radio Spesian studiotiloihin, jotka sijaitsevat kävelymatkan päässä Järvenpään kampukselta. Koulu vuokraa studiotiloja. Radio Spesia lisää yhteisöllisyyttä yli ryhmärajojen ja tarjoaa yksilöllisiä polkuja. Opiskelija voi toteuttaa haaveensa toimia juontajana tai tutustua radiotekniikan toimimiseen, olla mukana toiminnassa kerran tutustujana tai pidemmän kokonaisuuden ajan.

Radio Spesian toiminta integroidaan opiskeluun tavaksi suorittaa yhteisiä tutkinnon- ja koulutuksen osia perustutkintojen ja valmentavan koulutuksen puolella. Pedagoginen vastuu perustutkintojen yto-opintojen suunnittelusta ja arvioinnista on laaja-alaisella ja ammatillisella erityisopettajalla Kiira Marjalalla. Oppimisympäristövastaava ja ohjaaja Arto Kuusisto vastaa radiotyön teknisestä puolesta sekä studiolla tapahtuvasta toiminnasta kuten myös yhteistyöstä Spesian viestinnän ja markkinoinnin sekä muiden toimijoiden kanssa. Arto hoitaa myös valma-ryhmien toimintaa Radio Spesiassa. Yhteistyötä tehdään vahvasti vastuuopettajien ja yto-opettajien kanssa.

Opiskelijat ovat olleet toiminnasta innoissaan. On tärkeää huolehtia sekä tekemisen vapaudesta, joka takaa innostuksen jatkumisen, että toisaalta aidosti laadukkaan tekemisen oppimisesta. Osa tuotannosta tehdään oppilaitoksen sisäisiin kanaviin, osa jaetaan kaikkien kuultaviksi. Radio Spesia aloitti julkiset lähetykset 12.11.2019.

Radio Spesian kaikille avoimia lähetyksiä pääset kuuntelemaan osoitteesta:
https://open.spotify.com/show/6mmmLKPT0GrSfNM9FGYoXo

Kiira Marjala on päätoiminen erityisopettaja Ammattiopisto Spesiassa.