Miltä opettajan työ tulevaisuudessa näyttää? Mistä syntyvät opettajan uudet osaamistarpeet? Tulevaisuuden opettajuus -julkaisu kutsuu kaikkia koulutuksen kentällä toimivia pohtimaan ja keskustelemaan opettajuuden muutoksesta laajenevissa oppimisen ympäristöissä. Tulevaisuuden opettajuutta haastavat pedagogisesti mielekkäät osaamisen ja arvioinnin käsitteet ja käytännöt, jatkuvan oppimisen kysymykset sekä dialogisten ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet. Erityisopettajia julkaisussa kiinnostanee artikkelit, joissa pohditaan erityisopettajankoulutusten opetussuunnitelmia ja sisältöjä, toisin sanoen sitä, mitä erityisopettajankoulutuksessa opetetaan tai se, kuinka erityisopettajia koulutetaan monimuotoisesti, mitä uutta vaativan erityisen tuen koulutuksen kentällä tapahtuu sekä se, miten saavutettavuutta edistetään myös korkeakouluissa.

(Risku P.; Laitinen-Väänänen S.; Ojala A-L; Tiihonen A-K; Torvinen H. 2020. Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Julkaisuja 283)

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/tulevaisuuden-opettajuus–jamkjulk283/