Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle käynnistyy toisen kerran tammikuussa 2021 tällä kertaa TAMKn koordinoimana. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön tuli 2018 alkaen erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen käsitteet. Ensimmäisessä, JAMKn koordinoimassa pilottikoulutuksessa 2019-20 saimme jo hienosti näkyviin kentän käytäntöjen laajan kirjon niin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, rajatun erityistehtävän yleisissä oppilaitoksissa kuin myös yleisissä oppilaitoksissa erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen rajankäynneissä. Pilottikoulutuksen kokemusten pohjalta ammentaen, viiden AOKKin kouluttajatiimin yhteistyöllä koulutusta on kehitetty edelleen ja toteutuksessa painotetaan alan asiantuntijaverkoston rakentamista ja koulutuprosessia yhteisen kehittämisen alustana. Koulutuksen hakuaika on lokakuu 2020.

Lisätietoa ja hakukriteerit koulutukseen löytyvät täältä: 
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/vaativan-erityisen-tuen-erikoistumiskoulutus

Lisätietoja voi pyytää myös suoraan koordinaattorilta:
Katariina Hakala
Lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajankoulutus
Kuntokatu 3, h. G4-37
33520 Tampere
katariina.hakala@tuni.fi  
p. +358 50 4364 618