Telakka – toimintamalli: vaativan erityisen tuen opiskelijan etuoikeus

16.03.2022

kirjoittaja: Petri Hämäläinen, hankepäällikkö, Luovi

Itä-Suomen alueella vuoden 2021 alussa käynnistyi ESR-rahoitteinen Jatkuvat oppimisen työpolut-hanke, joka on Ammattiopisto Riverian ja Luovin sekä Joensuun kaupungin yhteishanke. Hankkeen osatavoitteena on edistää erityistä sekä vaativaa erityistä tukeva tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella Riveria ammattiopiston perustutkinnoissa henkilökohtaisella ja tavoitteellisella oppimisen tuella. Telakkamalli on kehitetty ja toteutettu Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja Luovin kanssa pedagoginen yhteistyömalli Varustamo (ESR) hankkeessa. Näitä onnistuneita siirrettäviä kokemuksia kokeillaan Riverian autoalan koulutuksessa Joensuussa. Toiminnalla vastataan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutustarjonnan mahdollisuuksien laajentamiseen, opintojen läpäisyn ja jatko-ohjauksen tukemiseen sekä oppilaitosten yhteistyön kehittämiseen pedagogisesti koko seutualueen ikäryhmän kouluttamisessa.

Mallissa valittu ja koulutuskokeilut läpäissyt erityisen tai vaativan erityisen tuen opiskelija opiskelee Riverian opiskelijaryhmän mukana Luovin tuelle ja ohjauksella. Tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä molempien oppilaitosten kanssa - monipuolisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Riveria vastaa ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta, Luovi pedagogisesta tuesta oppilaitoksessa ja koulutussopimuspaikoilla, opiskelijahyvinvoinnista ja tarvittavasta jatko-ohjauksesta. Hallinnollisesti opiskelijat ovat Luovin opiskelijoita, jolloin opiskelijan ammatillisesta opinnoista koituneet kustannukset Luovi korvaa Riverialle erillisellä laaditulla sopimuksella. Toiminta haastaan mielenkiintoisesti oppilaitoksien toimivan henkilöstön ja organisaatiot hakemaan yhteisiä toimivia käytänteitä - inklusiivisessa hengessä opiskelijoiden parhaaksi.

Tätä opiskelijoiden siirtymää voidaan toteuttaa ja tarjota opiskelijoille myös Riveriasta Luoviin, kun opinnot ovat haastavia tai tuen tarve on havaittua suurempia. Jos opinnot eivät jostain syystä etenisi, toimintamallin piirissä olevia opiskelijoita voidaan ohjata myös alueen nuorten työpajoille ja Joensuun kaupungin Taitamo-työpajoille opinnollistetuille tavoitteellisille koulutusjaksoille.

Lisätiedot JOT-hankkeesta (ESR) toteuttajien Riverian, Luovin ja Joensuun kaupungin sivustoilta:

JOT - Jatkuvan oppimisen työpolut - Riveria, tytti.turpeinen@riveria.fi 

https://www.riveria.fi/riveria/hankkeet-ja-kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-hankkeet/jot-jatkuvan-oppimisen-tyopolut/

JOT - jatkuvan oppimisen työpolut - Ammattiopisto Luovi, petri.hamalainen@luovi.fi

https://luovi.fi/hankkeet/jot/

Telakka-toimintamalli (kpedu.fi) Varustamo-hanke

https://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/varustamo/toimenpiteet

Taitamo - joensuu.fi, Työpajat nuorten oppimisen tukena

https://www.joensuu.fi/taitamo