Materiaaleja


Ammatilliset erityisopettajat ry:n kekripäivän 11.11.2023 materiaaleja

Marjo Wredforsin satolaarin materiaalit:
https://aolive1.padlet.org/marjowredfors1/apua-arkeen-monitarpeisen-oppijan-appien-k-ytt-opetuksessa-dbug5ad9qlqh302k 

Matleena Laakson Tekoäly arjen apuna -materiaalit:
https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/tekoly-arjen-apuna-111123

Muut materiaalit ovat ladattavissa alla olevista painikkeista:


Tehostetun opinto-ohjauksen työkalut työllisyyspalveluissa

Työllisyyspalveluissa asiakkaita ohjataan sanoittamaan vahvuuksiaan, osaamistaan ja mielenkiinnonkohteitaan sekä kannustetaan osaamisen täydentämiseen elämän eri vaiheissa moninaisin työkaluin.

Tehotetun tuen opinto-ohjaajat kertovat työstään työllisyyden kuntakokeilussa, miten tukea asiakkaita ohjauksen ja valmennuksen keinoin kohti opintoja ja työllistymistä.

Kuopion kaupunki/Savon ammattiopisto

https://padlet.com/katipakarinen/tehostetun-opinto-ohjauksen-ty-kalut-ty-llisyyspalveluissa-x3sxquj2xt7cmhfs

Padletin salasana:
AEO1124


Webinaarin 7.2.2023 Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja,  opetusneuvos Anne Ekroth kertoi ajankohtaisista ammatillisen erityisen tuen ja opetuksen asioista. Diat löydät alta.LUKILOKI - materiaaleja opetuksen kehittämiseen

Kuinka kannustaa lapsia ja nuoria lukemaan? Kuinka tukea varhaisia oppimisvalmiuksia? Miten ohjata luku-ja kirjoitustaitoja eri oppiaineissa? Miten tukea osallisuutta ja monikielisyyttä? Entä jos lukeminen tai kirjoittaminen ei suju?

LUKILOKI- sivuston materiaalit pohjautuvat tutkimustietoon ja siihen perustuviin käytännön sovelluksiin. Ne tukevat opetushenkilöstön osaamista eri kasvatus- ja koulutusasteilla ja eri oppiaineissa. Sivustolla perehdytään monilukutaidon ohjaamiseen sekä oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.

Opetushallituksen verkkosivustolle rakentuu LUKILOKI-koulutuksen materiaaleihin pohjautuva kokonaisuu "LUKILOKI - Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen ja tukemiseen". Tässä linkki sivuille, joita täydennetään: https://www.oph.fi/fi/lukiloki-oivalluksia-luku-ja-kirjoitustaitojen-opettamiseen-ja-tukemiseen