Somessa

AEO:n Facebook-sivuilla voit keskustella ja nähdä, mitä kiinnostavaa alalla tapahtuu.

AEO:n Instagram-sivuille tulee kuvia tapahtumista. Tapahtumat ovat viime vuosina olleet pitkälti etätapahtumia ja webinaareja.