Webinaarit


Tulevat webinaarit ovat ajankohtaista-sivulla. Tältä sivulta löydät tiiviit tiedot jo olleista webinaareista. 

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Kaikille avoimessa webinaarissa tärkeän aineen äärelle kokoontui 7.2.2023 yli 100 kuulijaa. Opetusneuvos Anne Ekroth nosti esiin ja keskusteluun monia ajankohtaisia näkökulmia. Materiaalit-välilehdeltä löydät webinaarin diat.

Turvallinen ja välittävä toimintaympäristö

Tohtori, erityisopettaja Antti Harjunmaa luennoi 18.1.2023 otsikolla "Miten rakennetaan oppilaitokseen turvallinen ja välittävä toimintaympäristö?

Antti kuvailee väitöstutkimuksessaan, miten oppilaitokset voivat tukea oppilaidensa sosioemotionaalista hyvinvointia ja kertoo käytännönläheisten esimerkkien avulla, millainen on hyvinvointia tukeva toimintaympäristö ja miten se rakennetaan. Antin tutkimus tarjoaa opettajalle mahdollisuuden tarkastella luokkatilanteita kehittämishakuisesti ja antaa tukea oppilaskeskeiseen työskentelyyn. 

Kuvan lähde: https://www.ulapland.fi/news/Vaitos-Uusi-menetelma-auttaa-rakentamaan-koululuokkaan-sosioemotionaalisesti-turvallisen-toimintaympariston/44474/6fe80349-0852-41c0-9e6b-d179d24143df


Keinoja ja toivoa nepsyille

Marraskuussa Tuula Savikuja koulutti AEO:n jäseniä nepsyasioissa. Pääpaino tuoreessa ja kysytyssä Nepsy-oppaassa on käytännössä hyviksi havaittujen keinojen jakamisessa sekä toiveikkuuden luomisessa. Kaikesta selvitään!

Blogista löydät lisää tietoa tämän webinaarin aiheista.

Itseohjautuvuudesta sekä Onni-hankkeesta

14.9.22: Itseohjautuvuus ja opiskelijan tukeminen sekä psykososiaalinen tuki on aihe, mistä opintopsykologi Maija Partanen luennoi. Lisäksi Onni-hankkeen toimijat pitävät oman puheenvuoronsa siitä, mitä Onni-hankkeessa on Etelä-Karjalassa tehty ja saavutettu.

Kouluturvallisuudesta

Tomi Jokivalli puhui ammatillisen koulutuksen kouluturvallisuuteen liittyvistä näkökulmista huhtikuussa 2022. 

Blogista löydät tarkemman kuvauksen tästä webinaarista.