TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

15.12.2021


Päivi Tikka, työvalmentajaopiskelija
Koulutus, Tekniikan alat, Palvelualat, VAAO 

TYRSKY - Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä.
Aihe, johon olen tutustunut muutaman kuukauden ajan.

Hanke on tätä päivää, sillä siinä käsitellään rehellistä työtä, suunnittelua, ideointia ja todellista kehittämistä muuttuneen ammatillisen koulutuksen kentällä. Hankkeessa mukana on suuri joukko asiantuntijoita yhteistyön molemmin puolin ja yhteen hiileen puhaltavat niin oppilaitokset kuin työelämä.

Itse pääsin opiskelijana mukaan hankkeeseen vuoden alusta. Eräänlaisena asiantuntijaopiskelijana voisin todeta, että kyky muovautua muuttuvassa maailmassa on hankkeen ydintarkoitus. Omalta osaltani uskallan sanoa yrittäneeni ja olevani täysillä mukana. Tällä hetkellä opiskelen sote-alalla, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkintoa Tredussa. Työssäoppimispaikkana on VAAOn työelämäpalvelut. Miten mainio tilaisuus ja aitiopaikka tutustua kahteen vetovoimaiseen oppilaitokseen Pirkanmaalla!

Kuinka päädyin tälle polulle? Taustani ei ole sote-alalta, lähes päinvastoin, olen insinööri. Vuodet kansainvälisen konepajayhtiön palveluksessa olivat opettavaisia ja antoisia. Eteeni avautui tilaisuus kehittää ja kehittyä, johon päätin tarttua. Aiempaan ammattiin liittyvän ammatillisen jatkokoulutuksen ja yrittäjyyden kautta päädyin nykyiseen eli opiskeluun ja työhön työvalmentajaopiskelijana VAAOssa. Väliin mahtuu myös kurkistus opettajan työhön. Haasteellinen viime vuosi ammatillisen ohjaajan roolissa kauneudenhoitoalalla. Ihaillen ja nöyränä kiitän kaikkia Suomen ammatillisen koulutuksen opettajia ja ohjaajia. Teidän arvokas työnne on
luonut hyvän pohjan meille opiskelijoille ja sille, kuinka työskentelemme tulevaisuuden työelämän pelikentillä.

Mikä ajaa vielä "viittä vaille 5-kymppisen", muuttumaan, kehittämään ja kehittymään? No, tietysti se työelämä. Omalle urapolulleni olen saanut tukea ja ohjausta kattavasti eri asiantuntijatahoilta. Suomessa mahdollisuudet kouluttautua ja opiskella ihan "valtion oppilaitoksissa" ovat suoraan sanoen erinomaiset. Opiskellessani ensimmäistä ammattia 90-luvulla pelkistä tutkinnonosien suorittamisesta ei puhuttu. Opinnot etenivät ja niitä suunniteltiin kohtuullisen kaavamaisesti, yleensä sinne kolmivuotiseen loppuunsa asti. Joustavaa ja erityisen upeaa on, että nykyisin on toisin. Osatutkinto on loistava alku täydennettäväksi työelämässä, sekä nuorelle että kaltaiselleni, hiukan kypsemmälle opiskelijalle.

TYRSKYn tapaiset hankkeet ovat erinomainen tapa kehittää jo muuten hyvin toimivaa ja tuloksia tuottavaa ammatillista koulutusta. Paikallaan polkemalla ja sammalta keräämällä ei ammatillinen koulutus kehity. On kuitenkin selvää, että tarvitaan hanke- ja projektiorientoitunut joukko, joka aidosti saa aikaan. Muutos voisikin tulevaisuudessa olla sitä, että nykyinen täysin toimiva muovautuu analysoiden ja kokeillen sen hetkiseen työhön. Tiedon kuuluu kulkea puolin ja toisin, opiskelijoita ja työelämää tarvitaan, sillä ilman toista ei peli pyöri.

Työelämä on laaja käsite. Nykyaikainen opiskelija ei enää välttämättä ajattele olevansa valmistumisensa jälkeen samassa työssä eläkeikään saakka. Työelämä käsitteenä pitää sisällään myös taukoa varsinaisesta suorittamisesta ja tekemisestä. Siinä missä toinen päättää syventää osaamistaan opiskelemalla lisää, toinen voi vetäytyä henkilökohtaisista syistä esimerkiksi auttamaan ja tukemaan läheistään. Heillä kummallakin on mahdollisuus edetä eteenpäin ja palata monipuolisen ura- ja koulutussuunnittelun sekä opintojen jälkeen työelämään. Työelämä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Sen tarpeet toisaalla monipuolistuvat, toisaalla täsmentyvät. TYRSKYn tavoitteena on kehittäen saattaa yhteen työvoima ja työ. Työelämää kuunnellen, koulutusta kehittäen vastata aidosti tarpeeseen.

Tätä kaikkea mielestäni TYRSKY on ja pitää sisällään. Olen kiitollinen ja innostunut päästessäni tämän loistavan asiantuntijajoukon mukaan, yhdessä TYRSKYilemään.

TYRSKYn jälkeen on työvoimaa!